cookiebeleid

Wat is een cookie?
Op onze website www.duo-kinedo.nl maken we gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat op de computer (vaste schijf) van de websitebezoeker wordt opgeslagen. Een cookie houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek, zoals de bezochte internetpagina's en de duur van het bezoek.
 
Wat is de functie van cookies, wat doen ze?
- Voorkeuren van bezoekers te registreren.
- Informatiesessies te registreren, zoals informatie over wat je toevoegt aan een verlanglijst.
- Informatie te registreren, zoals de webpagina’s die je geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan.
- Vroegere activiteiten op de site te registreren, om bij een volgend bezoek een betere dienstverlening te bieden. Door cookies laadt een website namelijk sneller bij terugkerend bezoek.
 
Gebruik van cookies
Wij gebruiken cookies om onze service te verbeteren en om gericht te adverteren.
 
Cookies helpen in de eerste plaats dus bij de functionaliteit van de website. Daarnaast gebruiken wij cookies om de werking en de gebruikservaring te monitoren en te verbeteren. We registreren de voorkeuren van bezoekers binnen de website en de webpagina’s die geraadpleegd zijn om naar onze site te gaan. Hiermee proberen wij de relevantie van onze website te verbeteren. Tenslotte gebruiken wij cookies om relevante acties en boodschappen te communiceren naar mensen die onze website hebben bezocht (bijvoorbeeld met online banners).
 
Belangrijk: bezoekersinformatie is anoniem
Belangrijk om te weten is dat de registratie van gedrag op de website anoniem is. Deze bezoekersgegevens blijven anoniem totdat een bezoeker zelf meer gegevens met ons deelt. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer een bezoeker gegevens invoert in een contact -of aanvraagformulier.
 
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen doorgevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.
 
Bijwerken cookiebeleid
Dit cookiebeleid kan tussentijds aangepast worden om veranderingen en aansluitende gevolgen voor het verkrijgen en beheren van gegevens bekend te maken. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop we met gegevens omgaan, maar zullen dit tijdig aanpassen in het cookiebeleid.
 
Cookies verwijderen van je computer is overigens eenvoudig. Raadpleeg hiervoor de instellingen van je internetbrowser.
 
Bij het bezoeken van onze website ga je akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van het cookiebeleid.

196